Văn hóa doanh nghiệp

Mục tiêu và sứ mệnh xã hội

Công ty cổ phần viễn thông Nam Long được thành lập trên giá trị, phát triển bằng sự đổi mới,  tạo ra sự đóng góp tuyệt vời, phục vụ cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước! 

Phương châm hoạt động của công ty Nam Long: 

  • Tạo giá trị cho khách hàng: Khách hàng là người trả lương cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, tất cả phải vì khách hàng. Mục tiêu thoả mãn khách hàng là mục tiêu trọng tâm và xuyên suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
  • Tạo cơ hội cho người lao động: tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, phát triển bền vững.
  • Tạo lợi ích cho cổ đông: là lợi ích tập thể, tất cả vì lợi ích chung, một người vì mọi người.
  • Thực hiện trách nhiệm xã hội: gánh trên vai trách nhiệm của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, ngoài trách nhiệm cho chính đơn vị mình, chúng tôi luôn có trách nhiệm với toàn xã hội. Đó là kim chỉ nam để định hướng phát triển lâu dài.

 

 
;