Camera hội nghị truyền hình HD-USB
KT-HD30DU-A
KT-HD30DU-A
Camera Kato KT-HD30DU-A | Kato KT-HD30DU-A | KT-HD30DU-A Được sử dụng rộng rãi cho việc đào tạo, quan sát, chữa bệnh từ xa, hệ thống ghi âm. KT-HD30DU-A là sự lựa chọn tốt nhất cho hội nghị truyền hình trực tuyến tiêu chuẩn cao.
KT-HD20AU
KT-HD20AU
Camera Kato KT-HD20AU | Kato KT-HD20AU | KT-HD20AU sử dụng rộng rãi trong hệ thống hội nghị truyền hình trực tiếp, Ghi âm và phát thanh, Giáo dục từ xa, Chữa bệnh từ xa, Đào tạo doanh nghiệp, Nhà thờ, Chuỗi cửa hàng, ...v...v...
KT-HD20DU
KT-HD20DU
Camera Kato KT-HD20DU | Kato KT-HD20DU | KT-HD20DU sử dụng rộng rãi trong hệ thống hội nghị truyền hình trực tiếp, Ghi âm và phát thanh, Giáo dục từ xa, Chữa bệnh từ xa, Đào tạo doanh nghiệp, Nhà thờ, Chuỗi cửa hàng, ...v...v...
KT-HD1080P
KT-HD1080P
Camera Kato KT-HD1080P | Kato KT-HD1080P | KT-HD1080P sử dụng rộng rãi trong hệ thống hội nghị truyền hình trực tiếp, Ghi âm và phát thanh, Giáo dục từ xa, Chữa bệnh từ xa, Đào tạo doanh nghiệp, Nhà thờ, Chuỗi cửa hàng, ...v...v...
1080p USB PTZ Video Conference Camera KT-HD30DU
KT-HD30DU
Camera Kato KT-HD30DU | Kato KT-HD30DU 1080p USB PTZ Video Conference Camera | KT-HD30DU Sử dụng rộng rãi trong hệ thống hội nghị truyền hình trực tiếp, Ghi âm và phát thanh, Giáo dục từ xa, Chữa bệnh từ xa, Đào tạo doanh nghiệp, Nhà thờ, Chuỗi cửa hàng, ...v...v...
HD USB PTZ Video Conference Camera Kato KT-HD30TU
KT-HD30TU
Camera Kato KT-HD30TU | Kato KT-HD30TU | KT-HD30TU sử dụng rộng rãi trong hệ thống hội nghị truyền hình trực tiếp, Ghi âm và phát thanh, Giáo dục từ xa, Chữa bệnh từ xa, Đào tạo doanh nghiệp, Nhà thờ, Chuỗi cửa hàng, ...v...v...
KT-HD30U
KT-HD30U
Camera Kato KT-HD30U | Kato KT-HD30U | KT-HD30U sử dụng rộng rãi trong hệ thống hội nghị truyền hình trực tiếp, Ghi âm và phát thanh, Giáo dục từ xa, Chữa bệnh từ xa, Đào tạo doanh nghiệp, Nhà thờ, Chuỗi cửa hàng, ...v...v...
Audio-N-Video conference all-in-one Kits KT-HD20AU-A
KT-HD20AU-A
Camera Kato KT-HD20AU-A | Kato KT-HD20AU-A | KT-HD20AU-A bao gồm 1 camera hội nghị 1x 1080P 20X và 1 micro hội nghị đa hướng 1x. Được trang bị công nghệ 2.4G RF.
Camera Kato A40
KT-A40
Camera 4K UHD USB Kato 40A - giải pháp webcam mạnh mẽ để cải thiện trải nghiệm của người dùng trong việc livestream.
;